Aseksualiteit: Als je het niet wil doen

Wat het wel is, en wat het niet is

Community

Ariela Slakhorst
13 June 2017, 13:44

De seksuele categorieën lesbisch, homo en biseksueel zijn inmiddels algemeen bekend, in Nederland in ieder geval. Toch is er een seksuele categorie die relatief onbekend is, namelijk aseksualiteit.

Wat is aseksualiteit?

De term aseksualiteit is moeilijk te definiëren. De meest voorkomende definitie die wordt gegeven, is het niet ervaren van seksuele verlangens naar een ander. Een omschrijving die de lading niet volledig dekt, want er is niet altijd sprake van volledige afwezigheid van seksuele verlangens.

Aseksualiteit staat los van een seksuele geaardheid in de zin dat het geen betrekking heeft tot een bepaald geslacht. Sommige mensen spreken zelfs over het gebrek aan een seksuele geaardheid. Een aseksueel persoon voelt zich namelijk tot niemand seksueel aangetrokken, of weinig. Je wordt geboren als aseksueel, of het zit diepgeworteld.

5 types van verlangens

Aseksualiteit is te onderscheiden in verschillende types, en zelfs daarin heerst er nog onduidelijkheid over. De ene deskundige spreekt over vier types, terwijl de andere deskundige aseksualiteit onderscheidt in vijf types. Om een zo duidelijk en volledig beeld te schetsen van wat aseksualiteit is, hierbij alle types omschreven:

Type A: een persoon die wel een libido heeft, maar zich daarbij niet aangetrokken voelt tot een ander persoon. Zij zullen bijvoorbeeld wel masturberen, maar geen seks hebben met een ander.

Type B: voelt zich wel romantisch aangetrokken tot een ander individu, maar heeft geen libido. Zij kunnen dus wel een relatie aangaan, maar zij hebben daarin geen behoefte aan seks. Wel staan zij open voor lichamelijke tederheid.

Type C: Dit type aseksueel heeft én een libido én voelt zich romantisch aangetrokken, maar wil geen seks met anderen. Wel kan het zijn dat ze masturberen, alleen maken ze geen verband tussen liefde voor een ander en seks met die persoon.

Type D: heeft geen libido en ervaart ook geen romantische aantrekkingskracht. Zij hebben dus helemaal geen behoefte aan liefde en seks.

Type E: Dit type wordt niet overal erkend, het zijn personen die alleen seksuele aantrekkingskracht ervaren als deze esthetisch is. Als deze niet esthetisch is, vinden ze seksualiteit afstotend.

Gewoon vrienden

Het wel of niet hebben van een libido of van romantische gevoelens staat los van vriendschappelijke relaties. Een Aseksueel persoon kan net zoals iedereen goede vriendschappen hebben. Het is een van de vele misvattingen die er zijn over aseksualiteit. Er wordt vaak gedacht dat aseksuele geen opwinding ervaren of niet verliefd kunnen worden. Maar zoals in de vorige alinea geschreven, zijn er dus verschillende types van aseksualiteit. Het is niet de keuze om geen seks te hebben zoals het celibaat en het komt ook niet voort uit angst voor intimiteit. Het kan dus zelfs zo zijn dat een aseksueel persoon wel seks heeft, om bijvoorbeeld in verwachting te raken. De mate waarin en waarop er geen verlangens zijn naar een ander persoon is dus erg verschillend. Dit kan vreemd overkomen en zal ook een van de redenen zijn dat aseksualiteit wordt gezien als een Special Snowflak Syndrome.

“Aseksualiteit is niet de keuze om geen seks te hebben zoals het celibaat en het komt ook niet voort uit angst voor intimiteit.”

Net zoals jeuk

Aseksualiteit is aangeboren en of tot zover bekend diepgeworteld. Als een aseksueel persoon opwinding ervaart en masturbeert is dat heel anders dan wanneer een seksueel persoon masturbeert. Iemand die aseksueel is, legt geen of weinig verband tussen opwinding en een ander persoon. Voor hen zal het zelfbevrediging meer te vergelijken zijn met jeuk. Als ze zich opgewonden voelen, masturberen ze en gaat het weg. Net zoals wanneer je krabt omdat je jeuk hebt.

Het meest recente onderzoek naar aseksualiteit komt uit 2012. Uit dit Canadees onderzoek zou zijn gebleken dat een procent van de bevolking aseksueel is. Volgens een artikel van de Volkskrant zou zelfs de helft van alle vrouwen en 20% van alle mannen enigszins aseksueel zijn. Ook wordt er in het artikel een vergelijking gemaakt met mensen boven de vijftig, die naarmate ze ouder worden steeds minder behoefte hebben aan seks.

Een grijs gebied

Aseksualiteit is net zoals het leven niet zwart-wit. Er zijn mensen die zichzelf niet identificeren als aseksueel maar wel weinig seksuele aantrekkingskracht ervaren. In zo een geval wordt er gesproken over halfseksuelen of demiseksuelen. Dit zijn personen die zich bevinden tussen de categorieën seksueel en aseksueel. Zij voelen zich over het algemeen niet aangetrokken tot of man of vrouw, maar is er pas sprake van seksuele opwinding op het moment dat er een sterke emotionele connecties is met een ander persoon. Daarnaast heb je binnen aseksualiteit de categorie grijze A. Dit zouden bijvoorbeeld mensen boven de vijftig kunnen zijn die zich wel seksueel aangetrokken voelen tot een ander maar niet zo zeer behoefte hebben aan seks. Er zit geen leeftijd verbonden aan aseksualiteit en ook niet aan de categorieën die er onder vallen. Iemand zou zichzelf ook als grijze A kunnen identificeren wanneer hij of zij een laag libido heeft.

 

Door Ariela Slakhorst

Meer van Ariela »