Aankondiging ALV

Vereniging

Rein
21 January 2015, 19:17

Beste leden,

Op woensdag 18 februari vindt om 19.00 uur op de Nieuwe Herengracht 49 de halfjaarlijkse ALV plaats. Hier worden onder andere het beleidsplan en de begroting van dit jaar besproken, alsmede punten die vanuit de leden naar voren komen. Ook worden hier de kas- en sollicitatiecommissie vastgesteld: het zou op prijs gesteld worden als vrijwilligers zich hiervoor van tevoren aanmelden.

Aanmeldingen en agendapunten graag naar rein@expreszo.nl sturen.
Bij aanmelding krijg je samen met je bevestiging de documenten en agenda toegestuurd.
Commentaar betreffende vorm- en grammaticafouten hoor ik graag van tevoren, zodat we daar op de ALV niet meer in detail op in hoeven te gaan.

Aansluitend zal er op dezelfde locatie een borrel plaatsvinden met een drankje en versnaperingen.

Kom allen!

Door Rein

Rein is de huidige secretaris van Expreszo. Hij is panseksueel: laat hem dus onder geen beding je keuken in. In zijn vrije tijd speelt hij Quidditch.

Meer van Rein »

Melding: Inloggen op jouw persoonlijke Expreszo-account werkt weer!