Datingdisclaimer

Definities

 • Met Expreszo wordt project groep Expreszo, gevestigd op de Nieuwe Herengracht 49, 1011 RN te Amsterdam en hun medewerkers en/of vrijwilligers, bedoeld.
 • Met Expreszo Dating wordt dit betreffende siteonderdeel bedoeld. Dit onderdeel is in ieder geval te bereiken via https://www.expreszo.nl/dating. Hierbij is opgaaf van het subdomein www optioneel.
 • Met advertentie, zootje of bericht wordt een contactadvertentie bedoeld die op Expreszo Dating geplaatst is.
 • Met disclaimer wordt dit betreffende document bedoeld.
 • Met bezoeker, wordt degene die danwel advertenties op Expreszo Dating leest, danwel advertenties op Expreszo Dating plaatst, danwel op advertenties op Expreszo Dating reageert, danwel degene die een reactie op een advertentie leest, bedoeld.
 • Met account wordt een persoonlijk gebruikersaccount, zoals dit op Expreszo Dating aan te maken is, bedoeld.
 • De inhoud van dit document is louter van toepassing op het siteonderdeel Expreszo Dating.
 • Alle definities in dit document zijn beschreven als enkelvoud, doch zijn zij vanzelfsprekend van toepassing wanneer hun meervouden gehanteerd worden.

Leeftijdsgrenzen

 • Onder niet-sekscategorieën vallen de categorieën Jongens (vriendschap/relatie), Meisjes (vriendschap/relatie), Mens zoekt Mens (vriendschap/relatie) en Gespot.
 • Onder sekscategorieën vallen de categorieën Jongens (sekscontacten), Meisjes (sekscontacten) en Mens zoekt Mens (sekscontacten).
 • De minimumleeftijd om advertenties in niet-sekscategorieën te mogen plaatsen is 14 jaar.
 • De minimumleeftijd om advertenties in sekscategorieën te mogen plaatsen is 16 jaar.
 • De maximumleeftijd om advertenties te mogen plaatsen is 29 jaar.

Voorwaarden

(ofwel: waar dient de bezoeker zich aan te houden)

 • Geplaatste advertenties zijn louter bedoeld om met een ander of anderen in contact te komen.
 • Vorm en opmaak van geplaatste advertenties moeten overeen komen met die van een contactverzoek. Een enkele zin volstaat dus niet.
 • Alle informatie op het account dient naar waarheid ingevuld te worden.
 • Bij het reageren op een advertentie dient alle informatie naar waarheid ingevuld te worden.
 • De aanvullende regels en/of beschrijvingen die onder de titel van elke afzonderlijke pagina staan, zijn voor die betreffende pagina een additie op de inhoud van dit document.
 • Maximaal één account per bezoeker is toegestaan.

Verboden

(ofwel: wat dient de bezoeker niet te doen)

 • Het plaatsen van advertenties die gericht zijn op mensen onder de minimumleeftijd van de categorie waarin de betreffende advertentie geplaatst is.
 • Het plaatsen van storende advertenties en/of het plaatsen van advertenties met onfatsoenlijk taalgebruik. Onder storende advertenties worden ook advertenties die voor een groot deel uit hoofdletters bestaan of grote hoeveelheden leestekens en/of spaties bevatten, verstaan.
 • Het plaatsen van advertenties met een commerciële strekking. Met commerciële strekking wordt onder andere bedoeld aankondigingen van feesten, het aanbieden van diensten (zoals escortdiensten en fotografie) en andere manieren waarop om geld gevraagd kan worden. Vanzelfsprekend is het ook niet toegestaan dat er in advertenties om deze diensten gevraagd wordt of dat geld aangeboden wordt.
 • Het plaatsen van advertenties met privacygevoelige informatie van jezelf en/of anderen. Onder deze informatie wordt onder andere verstaan telefoonnummers en woonadressen, maar ook e-mailadressen en links (naar bijvoorbeeld profielensites). Het is derhalve de bedoeling dat er enkel met de reageerfunctie op de advertentie gereageerd wordt.
 • Het plaatsen van advertenties met een seksuele strekking van welke aard dan ook door bezoekers jonger dan 16 jaar.
 • De advertentie al dan niet bewust in een verkeerde categorie plaatsen.
 • Het aanmaken van een account wanneer de leeftijd van de bezoeker kleiner dan 14 of groter dan 29 jaar is.
 • Het aanmaken van een account met een commercieel e-mailadres (bijvoorbeeld: order@nicegifts.com).
 • Het onnodig melden van advertenties.
 • Hinderlijke reacties op advertenties of reacties die reclame bevatten.
 • Het blijven reageren op eenzelfde advertentie, omdat bijvoorbeeld door de plaatser (nog) geen mail terug is gestuurd.

Bepalingen

 • Bezoekers die zich niet aan de hierboven genoemde voorwaarden en/of verboden houden, kan op ieder tijdstip, zonder verdere mededeling of toelichting de toegang tot Expreszo Dating worden ontzegd. Tevens kan hen, op ieder tijdstip, zonder verdere mededeling of toelichting de mogelijkheid advertenties te melden, de mogelijkheid advertenties te plaatsen en/of de mogelijkheid op advertenties te reageren worden ontnomen.
 • Advertenties die niet aan de hierboven genoemde voorwaarden en/of verboden voldoen, kunnen op ieder tijdstip, zonder overleg en/of aankondiging verplaatst, gewijzigd en/of verwijderd worden.
 • Bezoekers jonger dan 16 jaar dienen bij het aanmaken van een account, bij het reageren op een advertentie en bij het plaatsen van een advertentie toestemming te vragen aan ten minste één ouder of voogd.
 • Wanneer ten minste één ouder of voogd van een bezoeker jonger dan 16 jaar bij Expreszo bezwaar maakt tegen het aanmaken van een account, het reageren op een advertentie en/of het plaatsen van een advertentie door de betreffende bezoeker, zal Expreszo respectievelijk alle op de server opgeslagen gegevens als gevolg van de acties van de betreffende bezoeker per direct verwijderen.
 • Expreszo is en blijft te allen tijde eigenaar van alle aangemaakte accounts. De bezoeker is na het aanmaken van zijn of haar account onmiddelijk bezitter van en volledig verantwoordelijk voor (de gegevens op) het betreffende account.
 • Expreszo is en blijft te allen tijde eigenaar van alle geplaatste advertenties. De bezoeker is na het plaatsen van zijn of haar advertentie onmiddelijk bezitter van en volledig verantwoordelijk voor (de inhoud van) de betreffende advertentie.
 • Advertenties zijn voor een periode van 15 dagen zichtbaar op Expreszo Dating. Na deze periode zal de advertentie automatisch verborgen worden.
 • Heren kunnen alleen advertenties in heren- en algemene categorieën plaatsen. Dames kunnen alleen advertenties in dames- en algemene categorieën plaatsen.
 • Expreszo draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de door bezoekers ingebrachte inhoud op Expreszo Dating en onderschrijft niet altijd de inhoud van de advertenties.
 • Expreszo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (de gevolgen van) het lezen van, het plaatsen van, de reacties op en/of het reageren op advertenties.
 • Expreszo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (de gevolgen van) het eventuele verlies van digitale gegevens (van de gebruiker) zoals accountinformatie of advertenties als gevolg van welke mogelijke reden dan ook.
 • Expreszo behoudt zich het recht voor (de gegevens op) accounts op ieder tijdstip, zonder overleg en/of aankondiging te verwijderen of te wijzigen.
 • Expreszo behoudt zich het recht voor (de inhoud en/of gegevens van) advertenties op ieder tijdstip, zonder overleg en/of aankondiging te verwijderen of te wijzigen.
 • Expreszo verstrekt nooit privé- en/of accountgegevens van bezoekers aan derden, tenzij een bevoegde autoriteit zoals een rechter of Justitie dit van Expreszo eist.
 • Expreszo registreert de IP-gegevens van de gebruiker en zal, wanneer een bevoegde autoriteit zoals een rechter of Justitie dit opvraagt, deze verstrekken aan die instanties.
 • Als dit document in een bepaalde situatie niet voorziet, zullen advertenties naar eigen inzicht beoordeeld worden.
 • Wanneer een gebruiker zijn account wenst op te heffen, kan deze een mailtje sturen naar dating@expreszo.nl met daarin zijn verzoek. Zijn accountgegevens zullen dan van de Expreszo server verwijderd worden.
 • Expreszo behoudt zich het recht voor de inhoud van deze disclaimer op ieder moment naar eigen inzicht te wijzigen. Bezoekers worden geacht op de hoogte te zijn van en te handelen naar de inhoud van dit document.

Voor aanvullende informatie kunnen ook ‘Tips voor online daten’ en ‘Veelgestelde vragen’ geraadpleegd worden. Voor vragen of opmerkingen over deze dienst van Expreszo, kan een e-mail naar dating@expreszo.nl gestuurd worden.

Melding: Inloggen op jouw persoonlijke Expreszo-account werkt weer!