Homo-acceptatie neemt toe onder migranten, maar er is meer…

Nieuws

Manju Reijmer
1 March 2017, 14:35

In het politieke programma Pauw en Jinek* citeerde D66 lijsttrekker Alexander Pechtold dat er “in december” een rapport uit was gekomen waaruit bleek dat homo-acceptatie onder niet-westerse migranten in Nederland toegenomen was. Dit klopt. Maar net als met de geveinsde homo-tolerantie van Jan Roos, zit er meer achter de cijfers.

Op 15 december 2016 brengt het Sociaal en Cultureel Planbureau het rapport “Integratie in zicht” uit. Uitgevoerd door Willem Huijnk en Iris Andriessen geeft het rapport naar eigen zeggen “inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van integratie in de afgelopen vijftien jaar”. Los van of mensen die al vijftien jaar in Nederland verblijven zich nog zouden moeten integreren, richt het rapport zich op de eerste en tweede generatie migranten van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Zuid-Caribische herkomst, de vier grootste niet-westerse migrantengroepen in Nederland.

Pechtold, aan tafel bij Eva Jinek en Jeroen Pauw, citeert het rapport correct: de acceptatie is toegenomen onder de vier grote migrantengroepen. Maar wie het rapport nader leest, ziet ook: het is slechts “licht toegenomen”.

Het rapport concludeert ook dat onder Turkse en Marokkaanse Nederlanders de tweede generatie positievere opvattingen heeft ten aanzien van homoseksualiteit dan de eerste generatie. De “problemen” met homoseksualiteit komen vaak pas voor als het om eigen kinderen gaat of gelijke rechten zoals het huwelijk. Het rapport citeert dat “de verschillen met autochtone Nederlanders groot” zijn. De relatieve cijfers tonen al progressie, een feit dat Alexander Pechtold terecht benoemt. Maar hoewel relatieve cijfers zeer gunstig zijn om de verhouding met vijf jaar terug te zien, zijn ze minder gunstig om de algehele staat van homo-acceptatie te bespreken. Zeker in de politiek of in nationaal debat als Pauw en Jinek.

Van de autochtone bevolking is in 2015 8% het niet eens, niet oneens (laten we dat “neutraal” noemen) of (helemaal) oneens met de stelling: “Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen moeten hun leven leiden zoals zij dat willen”. Dat is aanzienlijk minder dan de 32% Marokkaanse-Nederlanders die neutraal of niet eens zijn met de stelling. Het probleem lijkt dan ook de homo-acceptatie van deze laatste groep te zijn. Iets wat onder andere Minister President Rutte in zijn brief in januari nog suggereerde door mensen die “juist naar ons land zijn gekomen voor die vrijheid” in verband bracht met mensen “die homo’s lastigvallen”.

Wie kijkt naar absolute cijfers ziet een ander verhaal. Als we de absolute bevolkingscijfers van het CBS er bij pakken verschuift het probleem. Er zijn in 2015 13.2 miljoen autochtonen in Nederland. Daarnaast zijn 380 duizend Nederlanders van Marokkaanse afkomst (eerste en tweede generatie). De 8% van autochtone Nederlanders die niet eens, niet oneens of (helemaal) oneens zijn met de stelling waarmee het SCP homo-acceptatie meet, zou dan 1.058.832 mensen beslaan. Inderdaad, bijna drie keer zoveel (2,78) als er überhaupt in totaal Marokkaanse-Nederlanders zijn. En bijna 9 keer zo veel (8,69) als de 121.841 Marokkaanse-Nederlanders die hetzelfde antwoord geven op de stelling van het SCP*.

“Het absolute aantal autochtone Nederlanders die oneens zijn met homo-acceptatie, is drie keer zo groot als het totaal aantal Marokkaanse-Nederlanders”

Ieder individu telt

Waarom doen absolute cijfers ertoe? Omdat als we het over LHBTQIA+ hebben, ieder kind dat opgroeit met intolerantie ouders, of ieder individu dat intolerantie tegenkomt, al één te veel is. Als we het al over etnische bevolkingsgroepen moeten hebben die “normen en waarden” niet uitdragen, zoals Jan Roos opperde, moeten we kijken naar de grootte van die groepen en de veiligheid van LHBTQIA+ mensen.

In een klaslokaal of kantoor van 30 kinderen zouden misschien 1 of 2 mensen zich identificeren als LHBTQIA+. Als deze niet zelf allochtoon zijn, zouden 3 à 4 mensen niet-westerse allochtoon zijn, waaronder misschien 1 Marokkaanse-Nederlander. De kans dat hij of zij de LHBTQIA+ in de klas niet accepteert is 1 op 3. Terwijl er ook 2 autochtone leerlingen of collega’s zitten die hen ook niet accepteert. Het is onterecht als we dan enkel naar Marokkaans-Nederlandse zouden kijken.

Homonationalisme

Jan Roos is slechts het topje van de ijsberg wat betreft het aantal (aspirant) politici dat “normen en waarden” propagandeert met homonationalisme. Onlangs stemde de Tweede Kamer in met een participatieverklaring aangestuurd door Minister Lodewijk Asscher van de PvdA, die onder andere immigranten voorlegt hoe zij zouden reageren op de vraag “Uw collega is homoseksueel en gaat trouwen met zijn vriend. Hij heeft u uitgenodigd om op de bruiloft te komen. U voelt zich ongemakkelijk. U twijfelt wat u moet doen.”

Nederlandse politiek hamert erop dat mensen met een migrantenachtergrond de Nederlandse “normen en waarden” uitdragen tot op het punt dat zij geen permanente verblijfsvergunning kunnen krijgen. Er zijn meer dan 1 miljoen autochtone Nederlanders die deze zogenaamde normen en waarden ook niet uitdragen, die geen participatieverklaring hoeven te tekenen en wiens burgerschap alsnog niet wordt bedreigd.

Wil dat zeggen dat homofobie onder migrantengroepen niet speelt? Natuurlijk niet. Voormalig politicus en activist Tofik Dibi betoogde vorig jaar in de Volkskrant al dat minderheden, specifiek niet-moslims, LHBTQIA+-emancipatie zelf kunnen oplossen. Net zo goed als LHBTQIA+ het racisme binnen hun eigen gemeenschap moeten oplossen. Of zoals witte autochtone Nederlanders hun handen vol hebben aan het homogeweld binnen hun groep.

Alexander Pechtold had gelijk toen hij uit het SCP rapport citeerde dat homo-acceptatie (licht) toeneemt onder migranten. Echter, niet migranten, maar de autochtone witte Nederlander, is in de meerderheid die LHBTQIA+ niet accepteren. Dat zou de publieke discussie over LHBTQIA+ veiligheid ook eens kunnen belichten. Jinek en Pechtold confronteerde Roos al met zijn framing van Mark Rutte als een homoseksuele man. Als Rutte zijn eigen brief hanteert, waarin hij zegt dat mensen “die homo’s lastigvallen” “weg” moeten, zou Roos daar ook aan moeten geloven. Maar dat staat dan weer niet ter discussie.

*Bekijk hier de volledige aflevering van Pauw en Jinek van 28 februari terug.
*Al deze cijfers zijn generaliserend naar data van het SCP. Expreszo noch het SCP heeft echt alle 16.900.726 Nederlanders in 2015 de stelling bevraagd.

Door Manju Reijmer

Meer van Manju »

Melding: Inloggen op jouw persoonlijke Expreszo-account werkt weer!