Moties LHBTI-onderwijs aangenomen

Nieuws

Melissa Kikkert
13 April 2017, 08:44

Donderdag 6 april zijn er twee moties ingediend omtrent lessen over LHBTI-acceptatie door Jasper van Dijk, kamerlid voor de SP. Afgelopen dinsdag zijn er stemmingen geweest over de beide moties, waarbij het opvalt dat één partij zichzelf tegenspreekt.

De eerste motie van Jasper van Dijk gaat over verplichte lessen over LHBTI-acceptatie op het MBO. Op het moment zijn deze lessen verplicht op het basis- en voortgezet onderwijs. Van Dijk wijst bij deze motie terug op het Regenboog Stembusakkoord van het COC, waarin er wordt aangeraden om LHBTI-acceptatie lessen ook op het MBO verplicht te maken. Volgens de Onderwijsinspectie besteedt slechts 60% van de MBO-scholen aandacht aan seksuele diversiteit en seksuele weerbaarheid. 

Uit onderzoek van onder andere het Sociaal en Cultureel Planbureau is naar voren gekomen dat LHBTI-leerlingen zich onveilig, niet geaccepteerd en niet getolereerd in hun schoolomgeving voelen. Een meerderheid van LHBTI-jongeren heeft ooit te maken gehad met negatieve reacties, pesten, gebrek aan acceptatie en het kwijtraken van vrienden. Aandacht in het onderwijs voor seksualiteit en seksuele diversiteit is hierin sleutel, door meer aandacht ontstaat er meer tolerantie en respect voor LHBTI+-personen.

De andere motie ingediend door Jasper van Dijk gaat over sancties voor scholen die weigeren aandacht te besteden aan seksuele diversiteit. Voor basisscholen en middelbare scholen zijn er kerndoelen opgesteld (en aangescherpt) rond seksuele diversiteit, elke school is verplicht om deze kerndoelen na te leven. Zo moeten leerlingen in de onderbouw van de middelbare school bijvoorbeeld leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit. De Onderwijsinspectie heeft geconstateerd dat er op zo’n 80% van de betreffende scholen aandacht is voor seksuele diversiteit. De Onderwijsinspectie is bevoegd om te kijken of de scholen op een afdoende mate de kerndoelen onderwijzen, maar er zijn goede sancties nodig voor scholen die niet genoeg aandacht besteden aan seksuele diversiteit, vindt van Dijk.

De twee moties zijn beide aangenomen. Bij de eerste motie is tegengestemd door de SGP, de CU, de VVD, het CDA en het FvD. Bij de tweede motie hebben de SGP, de VVD en het FvD tegengestemd. Vooral de tegenstem van de VVD is hierin opmerkelijk, omdat zij een van de partijen waren die het Regenboog Stembusakkoord hebben ondertekend.

Door Melissa Kikkert

Meer van Melissa »