Save the date: 5 augustus ALV + borrel

Vereniging

Rein
3 July 2015, 21:16

Beste leden,

Op woensdag 5 augustus vindt om 19.00 uur op de Kromme Nieuwegracht 58 te Utrecht de halfjaarlijkse ALV plaats.
We gaan het hebben over onder andere het jaarverslag, de jaarrekening en de voordracht van een nieuw bestuur.
Aanmeldingen en agendapunten graag naar rein@expreszo.nl sturen.

Bij aanmelding krijg je een bevestiging, ook krijg je dan ruim van tevoren de documenten en agenda toegestuurd. Commentaar betreffende vorm- en grammaticafouten horen wij graag vooraf, zodat we daar tijdens de ALV niet meer in detail op in hoeven te gaan.

Aansluitend zal er op dezelfde locatie een borrel plaatsvinden met een drankje en versnaperingen.

Kom allen!

Door Rein

Rein is de huidige secretaris van Expreszo. Hij is panseksueel: laat hem dus onder geen beding je keuken in. In zijn vrije tijd speelt hij Quidditch.

Meer van Rein »

Melding: Inloggen op jouw persoonlijke Expreszo-account werkt weer!