Shirodj: ‘Verbroken beloftes van meerouderschap zijn een slechte zaak’

Nieuws

Shirodj Raghoenath
5 September 2017, 13:17

Ruim een week voor de landelijke verkiezingen tekenden acht vertegenwoordigers van politieke partijen het Regenboog Stembusakkoord met het COC. Zij maakten acht concrete beloften over het LGBTQIAP+-emancipatie voor de komende kabinetsperiode. Een van de beloftes was het instant brengen van een meerouderschapswet. Halverwege augustus lekte uit dat de vier partijen die nu met elkaar de coalitieonderhandelingen aan het voeren zijn slechts een onderzoek doen naar meervoudig ouderschap. Dat is een slechte zaak, als je het mij vraagt.

Gebroken belofte

De VVD en D66 hebben beide het Regenboog Stembusakkoord ondertekend. Het CDA en ChristenUnie waren uitgenodigd door het COC, echter gingen zij niet in op de uitnodiging. De liberale partijen hebben met 52 zetels een meerderheid over de christelijke partijen met respectievelijk 24 zetels. Je zou denken dat er dus een ruime meerderheid is voor de meerouderschapswet. Toch blijkt de kwestie dat een kind meer dan twee (“traditionele”) ouders heeft niet in het plaatje passen van de christelijke partijen CDA en CU.

Na het uitlekken van dit nieuws reageerde het COC kortdaad met de reactie dat een nieuw onderzoek naar meerouderschap volstrekt overbodig is. Het COC wijst erop dat de Staatscommissie Herijking Ouderschap al 2,5 jaar lang deze kwestie heeft onderzocht met een positieve uitkomst in december 2016. Aldus het COC ligt er een concept-wetgeving kant-en-klaar op de planken. Wat houdt de beoogde coalitie zich ervan om dit door te voeren?

Bijbelse weerstand
Wanneer je de websites, standpunten en verkiezingsprogramma’s van het CDA en CU doorspit op LGBTQIAP+-beleid, kom je snel van een koude kermis thuis. Bij ChristenUnie lees je bijvoorbeeld nog steeds de argumentatie waarom zij destijds tegen het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht hebben gestemd. Zij zien het huwelijk als een duurzame verbintenis tussen één man en één vrouw. Opgroeien in een stabiel gezin geeft kinderen een stevige basis voor de rest van hun leven, volgt de tekst. Impliciet wordt hier dus gezegd dat zowel het huwelijk als het hebben van een gezin alleen voorbestemd is voor heteroseksuele koppels.

Bij het doorzoeken van de website van het CDA worden in de recente artikelen geen verwijzingen gemaakt naar gezinnen bestaande uit een andere optie dan een “traditionele” gezinssamenstelling. Er wordt nergens gerefereerd naar (een onderdeel van) de LGBTQIAP+-gemeenschap op één loze kreet van Buma tijdens een partijcongres. Hij zei op 14 januari jongstleden: “De overheid hoort aan de kant te staan van degenen die worden uitgescholden omdat ze homo zijn, of gehandicapt, of jood, of moslim. Niet wie beledigt, maar wie beledigd wordt, verdient onze bescherming.” Echter benoemt het CDA verder niets concreets in haar verkiezingsprogramma om de positie van de LGBTQIAP+-gemeenschap te versterken.

Beide christelijke partijen pleiten voor nieuwe minister post. De ChristenUnie noemt het de minister voor Jeugd en Gezin die zorgdraagt voor een samenhangend overheidsbeleid voor gezinnen en kinderen. Het CDA pleit voor een minister van Familie en Gezin die ervoor gaat zorgen dat “onze” families en gezinnen in Den Haag permanent de aandacht krijgen die ze verdienen. Naar mijn inziens is het schadelijk dat deze twee partijen die zo graag “traditionele gezinnen” willen behouden een instituut willen opstarten om gezinnen in de gaten te houden. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor gezinnen met ouders die buiten de hetero normatieve standaard vallen.

Liberale onthouding
De grootste partij, de VVD, benadrukt dat zij de positie van LHBTI’ers in Nederland willen versterken, echter komen zij niet met concrete voorstellen om dit te bewerkstelligen. In het verkiezingsprogramma staat wel dat ze diversiteit en emancipatie toejuichen. Zij benoemen bijvoorbeeld naast het traditionele gezin, gezinnen met homoseksuele ouders of stiefouders. Alleen willen zij de LBGTQIAP+-emancipatie niet met bepaalde wetten “afdwingen”. Dit is niet de eerste keer dat de VVD homoseksuele mannen dwars zit, als je kijkt naar het uitstelgedrag van demissionair Schippers voor de invoering van PrEP als HIV-preventiemiddel. Oftewel, thanks for nothing VVD.

Dan als laatst houden we D66 over. Zij ontkrachten meteen in de inleiding de stelling dat tegenwoordig het huwelijk alleen tussen een man en vrouw is. D66 is de enige van de vier partijen die daadwerkelijk meerouderschap zelf in haar partijprogramma heeft opgenomen. Van de formerende partijen benadrukken alleen zij de termen wensvaders en “intentioneel meerouderschap” in hun artikelen. Alleen als de gelekte stukken kloppen, dan betekent dat D66 haar positie op dit gebied heeft ingeruild voor wat anders. Wat dat is, dat weten we pas als het regeerakkoord wordt gepresenteerd. D66 heeft het in ieder geval niet geruild met verplichte lessen over het koloniale- en slavernijverleden als dezelfde gelekte stukken kloppen, maar dat is een ander verhaal.

Symboolpolitiek
Hoe groot is de kans dat de meerouderschapswet er doorheen komt de komende kabinetsperiode? Alle partijen die het COC Regenboog Stembusakkoord hebben ondertekend zijn goed voor bijna 100 zetels in de Tweede Kamer. Het is jammer dat het beoogde kabinet een rechtsconservatief pad navolgt. In principe hoeven niet alle plannen concreet in het regeerakkoord worden vastgelegd. D66 heeft ervoor kunnen kiezen om het wat verkapt op te schrijven, om zowel haar eigen als de achterban van de christelijke partijen tevreden te houden.

Er wordt helaas in zowel de nationale als lokale overheid veel gewerkt met symboolpolitiek. De aanleg van de zoveelste regenboog attractie zorgt er niet voor dat ik mij veilig om met de jongen met wie ik date hand-in-hand over straat te lopen. Op dit moment wordt er in iedere gemeente door iedere politieke partij gewerkt aan een partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Er zijn genoeg zaken die de lokale politiek kunnen veranderen waardoor de LGBTQIAP+-gemeenschap zich veilig en thuis voelen in een gemeente. We moeten het immers samen doen, net als de vele ouders in een gezin.

Steun de petitie voor meerouderschap en geef het gezin van de 21e eeuw een jurdische basis. Ondertussen hebben ruim 3.000 mensen het al ondertekend!
https://meerouderschap.petities.nl

Shirodj is actief binnen de PvdA en de jongerenorganisatie Jonge Socialisten.

Door Shirodj Raghoenath

Meer van Shirodj »

Melding: Inloggen op jouw persoonlijke Expreszo-account werkt weer!