logo zwart

Het doel
Expreszo heeft ten doel het bevorderen van de sociale acceptatie en integratie van LHBT-jongeren in de leeftijdscategorie 18 tot en met 25 jaar.

Verder bevordert de vereniging de persoonlijke emancipatie van jongeren door het stimuleren van de bewustwording omtrent de eigen identiteit en de maatschappelijke situatie in algemene zin.
De afkorting LHBT wordt hier in ruime zin gebruikt; wij willen niet alleen mensen die zich als lesbisch, homoseksueel, biseksueel en transgender identificeren, maar ook mensen die daartussen of buiten vallen bedienen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan niet-binaire transgenders, aseksuele mensen, of mensen die zich elders onder de parapluterm ‘queer’ thuis voelen.
De vereniging probeert deze doelstelling te bereiken door onder andere het bevorderen van publiciteit en zichtbaarheid, het leggen en onderhouden van contacten met andere instanties en organisaties, en het organiseren en voeren van sociale acties.

Werkwijze
Door het faciliteren van Expreszo groepen door heel Nederland proberen wij een fijne situatie en sociale contacten te creëren voor LHBT jongeren. Hiernaast zijn wij aanwezig bij diverse activiteiten om de stem van de LHBT jongeren naar voren te brengen in het kader van diversiteit en het meenemen van LHBT in bijvoorbeeld beslissingen over beleid.
Verder probeert Expreszo via www.expreszo.nl informatie te verstrekken aan LHBT jongeren en andere geïnteresseerden op een leuke en vlotte manier door middel van artikelen over verscheidene onderwerpen.

Wat jij kan doen
Expreszo draait volledig op vrijwilligers en kent verschillende afdelingen zoals het landelijke bestuur, marketing en vormgeving, begeleiders van lokale Expreszo’s en de redactie. Zou jij ons team willen versterken? Klik hier.