Bestuurscolumn: Weigerwethouder

Tim Evanson

Column

Lucas van Walraven
22 October 2014, 14:52

Op 11 oktober, de internationale Coming Out Dag, heeft wethouder André van der Reest uit Goes op grond van gewetensbezwaren geweigerd de regenboogvlag te hijsen. Het hijsen van die vlag was een representatieve handeling die hij werd geacht te verrichten in zijn functie van wethouder. Dat Van der Reest dat niet gedaan heeft is een kwalijkere zaak dan het wellicht op het eerste gezicht lijkt. Zijn handelen heeft namelijk grote gevolgen voor het welzijn van jonge LHBT’s in de gemeente Goes en de rest van Nederland.

In de delen van Nederland waar het geloof een grote invloed heeft op de samenleving, zoals Goes, is de acceptatie van LHBT’s minder vanzelfsprekend dan in gebieden waar het geloof een minder grote rol speelt. Voor op zichzelf al kwetsbare groepen, zoals jongeren, is dat nog eens extra problematisch. Die jongeren krijgen vanuit hun directe omgeving mee dat hun gevoelens moreel verwerpelijk zijn en durven er daardoor niet over te praten. De gevoelens worden opgekropt, met grote gevolgen. De zelfmoordcijfers van LHBT jongeren in Nederland liegen er niet om. Jonge LHBT’s plegen vijf keer vaker zelfmoord dan hun hetero leeftijdsgenoten. Dat is een direct gevolg van het gebrek aan acceptatie. In gebieden waar het geloof de acceptatie van LHBT’s belemmert, is het daarom des te belangrijker dat de acceptatie vanuit de lokale overheid gestimuleerd wordt. Het lijkt me duidelijk dat het handelen van wethouder Van der Reest daar niet aan bijdraagt.

Van der Reest geeft zelf al aan een wethouder voor alle Goesenaren te willen zijn, een nobel streven, maar het blijken loze woorden. Als wethouder heeft hij een voorbeeldfunctie en hoort hij het publieke belang te dienen. In dit geval is dat het belang dat iedereen zich in Nederland geaccepteerd en vrij voelt, ongeacht zijn geaardheid. LHBT’s zijn een niet te verwaarlozen deel van de bevolking, en als Van der Reest die groep niet wil vertegenwoordigen, kan hij geen publieke functie bekleden.

Het doet mij deugd dat Van der Reest waarde hecht aan zijn geweten. Hij staat er echter niet bij stil dat het handelen naar zijn geweten nare neveneffecten heeft. Ik raad Van der Reest dan ook aan om na te gaan of zijn geweten wel zuiver is en of hij met dat geweten wel wethouder kan zijn van een gemeente in een land waar LHBT’s het recht hebben om geaccepteerd te worden.

Door Lucas van Walraven

Lucas is penningmeester van Expreszo en zorgt ervoor dat er geld in het laatje komt (en blijft). Hij heeft zijn thuisstad Amsterdam verruild voor het mooie Utrecht, waar hij rechten studeert.

Meer van Lucas »