Wetsvoorstel bestrijding transgenderdiscriminatie

Nieuws

Ariela Slakhorst
21 January 2017, 18:19

Leden van D66, GroenLinks en PvdA presenteerde deze week een wetsvoorstel voor het expliciet verbieden van discriminatie tegen trans- en interseksepersonen. Het COC Nederland, die al langere tijd samen met Transgender Netwerk Nederland (TNN) en Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID) pleiten voor zo’n verbod zijn ontzettend blij met dit nieuws. De groep trans- en interseksepersonen heeft nog vaak te maken met discriminatie en het nieuwe wetsvoorstel moet dit tegengaan.

Het voorstel is ingediend door Vera Bergkamp van D66, Keklik Yücel van de PvdA en door Liesbeth van Tongeren van GroenLinks. Transgender en intersekse personen hebben nog vaak te maken met discriminatie op de arbeidsmarkt. Dit blijkt ook uit de werkloosheidcijfers onder deze twee groepen. Op dit moment is de werkloosheidpercentage van Transgender en intersekse personen hoger dan het gemiddelde percentage in Nederland. Bij transgenders gaat het om zo een 50.000 personen en bij intersekse personen om ongeveer 85.000.

Het expliciet aanpassen van de Algemene wet gelijke behandeling moet onder andere aan dit probleem een oplossing bieden. De indienders van het wetsvoorstel zien graag dat in de wet de termen ‘geslachtskenmerken’, ‘genderidentiteit’ en ‘genderexpressie’ terugkomen. Hierin staat nu alleen nog dat discriminatie op grond van geslacht’ en ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ verboden is. Het juist formuleren, voorkomt misverstand en beschermt daarmee trans- en interseksepersonen, maar ook gender non-binairen en andere die niet in het standaard sekseplaatje van man en vrouw passen.

Het COC is verheugd over het wetsvoorstel en roept andere politieke partijen om hun steun te betuigen. COC-voorzitter laat in een interview van de organisatie weten dat door het wijzigen geen misverstand kan ontstaan en er een duidelijk signaal wordt afgegeven. Ook TNN laat in het interview van het COC weten dat het precies benoemen van de verschillende geslachtskenmerken de bestrijding van discriminatie trans- en interseksepersonen enorm zal helpen.

 

 

 

Door Ariela Slakhorst

Meer van Ariela »